Aktivní účast

Výzva k zaslání příspěvku

Uzávěrka pro zaslání návrhů byla 20. dubna 2016.

Příjem příspěvků do sborníku je ukončen. Příspěvky autorů, kteří ho k uzávěrce nedodali, nebu­dou ve sborníku otištěny.

 

Výzva k zaslání přihlášky k organizaci symposia
(pouze pro společnosti a sekce)

Uzávěrka pro zaslání návrhů byla 15. ledna 2016.

Autoři byli vyrozuměni o přijetí/nepřijetí přihlášky k organizaci symposia do 5. února 2016.

Čas vyhrazený pro každé symposium je 90 minut.

 

Výzva k zaslání přihlášky k aktivní účasti
(ústní sdělení, které není součástí symposia, workshop nebo poster)

Uzávěrka pro zaslání návrhů byla 15. února 2016.

Autoři budou vyrozuměni o přijetí/nepřijetí přihlášky do 5. března 2016.