Zpráva z X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP
ve Špindlerově Mlýně

Děkujeme za Vaši podporu, účast a odborné příspěvky!

 

Vážení účastníci,

dovolte, abychom Vám jménem České psychiatrické společnosti, organizačního výboru a sekre­tariátu poděkovali za Vaši účast na jubilejním X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP, který se konal ve Špindlerově Mlýně v hotelu Harmony od 12. do 15. 6. 2014.

Vaše přítomnost přispěla k velkému významu a úspěchu této akce, na níž se zaregistrovalo téměř 690 delegátů včetně pracovníků farmaceutického průmyslu, doprovodných osob a pa­cientských organizací.

Rádi bychom Vás informovali, že níže máte možnost si prohlédnout celkovou zprávu ze sjezdu včetně fotografií.

Zároveň bychom Vás chtěli pozvat na následující setkaní Psychiatrické společnosti ČLS JEP – a to na 16. česko-slovenský psychiatrický sjezd, který se bude konat v Brně, v hotelu Voroněž od 21. do 25. 10. 2015. Těšíme se na Vaši účast.

MUDr. Martin Hollý
prezident sjezdu

Mgr. Barbora Vinšová
sekretariát sjezdu
GUARANT International

 

• Ceny předané na sjezdu

• X. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP v číslech

• Fotogalerie

 

Ceny předané na sjezdu

Během Slavnostního zahájení X. sjezdu PS ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně byly slavnostně pře­da­né tyto ceny:

 

Čestné členství

Čestné členství Psy­chiatrické společnosti ČLS JEP bylo uděleno prof. Ivaně Drtílkové a prim. Dagmar Seifertové.

 

Heverochova medaile

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP udělil Heverochovu medaili vybraným členům k jejich významnému životnímu jubileu za dosavadní práci v oboru psychiatrie a dlouholeté členství v Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Seznam laureátů za rok 2014 naleznete zde.

 

Kuffnerova cena Psychiatrické společnosti

Byla udělena Kuff­ner­ova cena za nejlepší publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou tiskem v roce 2013.

Komise pro udělení Kuffnerovy ceny vedená profesorem Zvolským ji za rok 2013 udělila Jánovi PraškoviKláře Látalové a kol. za publikaci „Psychiatrie v primární péči“ (Mladá Fronta).

Partnerem této ceny byla společnost Zentiva.

 

Novinářská cena

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP vyhlásil Novinářskou cenu 2014 za publicistický, repor­tážní či naučný článek, ev. filmový dokument, který představuje významný příspěvek k porozu­mění duševním one­mocněním, ke zlepšení postaveni duševně nemocných a k destigmatizaci psychiatrie.

Vítězem se stal Petr Třešňák s článkem Děti úplňku publikovaným v časopise Respekt (leden 2014).

 

X. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP v číslech


Počet registrovaných: 606 delegátů (s doprovodem a vystavovateli 685)
Počet přítomných účastníků: 583 delegátů (s doprovodem a vystavovateli 662)
   
Zlatí partneři:     3
Partneři:     2
Vystavovatelské stánky:   17
   
Satelitní sympozia:     3
Plenární přednášky:     2
Symposia:   29
Workshopy:   12
Postery:   37
Aktivní sdělení:   přes 130
   
   

Udělené kredity

 
  Česká lékařská komora
Počet kreditů: 24
Číslo akreditace: 0004/16/2006
Číslo akce: 35842
   
  Česká asociace sester
Délka akce: 27 vyučovacích hodin
Číslo akce: ČAS/KK/1029/2014
   
  Asociace klinických psychologů ČR
Počet kreditů: 12
Číslo akce: AKP ČR-VČ/OK/038/2014

 

Fotogalerie

několik fotografií ze sjezdu naleznete zde.