Vítejte na webových stránkách XI. sjezdu
Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně

Novinky

08. 02. 2016
Dovolujeme si připomenout, že Vědecký výbor konference vybízí všechny autory k při­hlášení k aktivní účasti s příspěvky (ústní sdělení, workshop nebo poster), jež by mohly být zahrnuty do vědeckého programu sjezdu. K přihlášení prosím použijte pouze tento online formu­lář.
Uzávěrka pro zaslání přihlášek je 15. února 2016. Podrobnosti naleznete v sekci Aktivní účast.
05. 01. 2016
Dovolujeme si připomenout, že Vědecký výbor konference vyzývá společnosti a sekce, které mají zájem zorganizovat vlastní symposium, že mají posledních 10 dní k zaslání závazné přihlášky. K přihlášení prosím použijte pouze tento online formu­lář.
Uzávěrka pro zaslání přihlášek je 15. ledna 2016. Podrobnosti naleznete v sekci Aktivní účast.
08. 12. 2015
Příspěvky zaslané a přijaté pro XI. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP budou publikovány samostatně ve Sborníku příspěvků.
20. 11. 2015
Byly zveřejneny informace k aktivní účasti na sjezdu. Podrobnosti nalezne­te v zá­ložce Aktivní účast.

Důležitá data

 

Termín odeslání přihlášek k organizaci symposia
(pouze pro společnosti a sekce)
do 15. ledna 2016
Oznámení o přijetí/nepřijetí přihlášky k organizaci symposia do 5. února 2016
Termín odeslání přihlášek k aktivní účasti
(ústní sdělení, workshop, poster)
do 15. února 2016
Oznámení o přijetí/nepřijetí přihlášky k aktivní účasti do 5. března 2016
Zahájení on-line registrace a ubytování březen 2016
Termín pro uhrazení VČASNÉ registrace do 8. dubna 2016
Termín pro odeslání příspěvků do 15. dubna 2016
Termín pro uhrazení POZDNÍ registrace do 2. června 2016
Termín konání akce  9. až 12. června 2016